e-Learning

 

Cursuri electronice de formare continuă

 

1. Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane

2. Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul instanţelor de judecată

3. Protecția drepturilor migranților în Republica Moldova: Dispoziții legale

4. Engleza juridică (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DERULARE

5. Limba română (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DERULARE

6. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului ÎNSCRIERE DESCHISĂ

7. Cooperarea juridică internațională în materie penală ÎNSCRIERE DESCHISĂ

8. Curs electronic în domeniul antidiscriminării 

9. Justiția în interesul copilului 

10. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină

11. Alternative la detenție

12. Psihologia Judiciară ÎNSCRIERE DESCHISĂ

13. Dreptul familiei și Drepturile Omului

14. Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială) ÎNSCRIERE DESCHISĂ

15. Sistemul ONU al Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială)

16. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță (inclusiv formare iniţială) 

17. Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive (inclusiv formare iniţială

18. Cooperare judiciară internațională în materie penală (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DERULARE

19. Cooperare judiciară internațională în materie civilă (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

20. Accesul femeilor la justiție

21. Etica și conduita profesională pentru judecători, procurori și avocați

22. Discursul de ură 

22. Mediul ambiant și drepturile omului

23. Garanțiile pocedurale în procedurile penale și drepturile victimelor 

24. Standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CTP)

25. Raționamentul judiciar și drepturile omului 

26. Instrumentele CEPEJ - indicatorii de performanță PIGD

27. ViIolența împotriva femeilor și violența domestică

 

 

Cursuri electronice de formare formatori

 

1. Aplicarea metologiei activ-participative de formare 

2. Îndrumar didactic ȘNG (prestat de Școala Națională de Grefieri)

 

Cursuri electronice de formare inițială

 

1. Tactica Criminalistică